הרצאה לחברי לשכת הנוטריונים בוורשה

ביום 30 בנובמבר 2020 היה לי הכבוד להעביר הרצאה online  לחברי לשכת הנוטריונים בוורשה בסוגיות שונות בדין הישראלי: דיני תאגידים, דיני מקרקעין, דיני ירושה ויחסי ממון בין בני הזוג. בהרצאה הודגשו נושאים הרלוונטיים לפעולות משפטיות אשר נערכות בפני נוטריונים בפולין עם גורמים ישראליים. הסבר מעמיק ניתן להיבטים המעשים ולהבדלים המהותיים שבין הוראות הדין הישראלי והדין הפולני באותן סוגיות.

בהרצאה השתתפו כ 80 נוטריונים מוורשה, כולם הביעו עניין רב בנושאים הנדונים.

שמחנו מאוד שיכולנו לחלוק את הידע והניסיון שלנו עם קהל נוטריונים כל כך גדול. אנו מקווים כי ההרצאה תסייע להם בכל פעם שיהיה עליהם לערוך פעולות נוטריוניות עם מעורבות של גורם ישראלי, תאגיד או אדם פרטי.

ההרצאה נגישה בפורום של לשכת הנוטריונים בוורשה.