אזרחות פולנית

Hawel Tockr אזרחות פולנית

דרכון פולני

מי זכאי לאזרחות פולנית?

על פי חוק האזרחות (הפולני) מיום 15.08.2012 ילידי פולין וצאצאיהם הינם זכאים לקבל אישור אזרחות פולנית ודרכון פולני, בתנאי שעל פי הוראות החוק החל בעת עזיבת פולין על ידם, לא איבדו את אזרחותם ו / או לא ויתרו עליה.

מי יכול לבקש אישור אזרחות

 • ילידי פולין
 • צאצאי ילידי פולין שנפטרו
 • ילידי ישראל שהוריהם קיבלו כבר את אישור האזרחות
 • ילידי פולין אשר איבדו את אזרחותם רשאים לבקש משר הפנים להעניק להם את האזרחות הפולנית מחדש. ההענקה הינה אישית וניתנת לילידי פולין בלבד ואינה מזכה באזרחות את הצאצאים.

דרכון פולני – הערות כלליות:

 • תעודת לידה ו / או נישואין מפולין – משרדנו מבצע חיפוש תעודות לפי מקום ותאריך לידה / נישואין.
 • במקרה בו יליד פולין עזב את פולין בהיותו קטין, יש להמציא את התעודות המפורטות להלן גם לגבי ההורה עמו עלה המבקש ארצה.
 • מי שעלה ארצה לפני 19/01/1951 בהיותו קטין יכול להגיש בקשה רק בתנאי שאביו לא שירת בצה"ל עד 19/01/1951.
 • גבר (מעל גיל 18) ושעלה ארצה לפני 19/01/1951, יכול לבקש אזרחות רק בתנאי שלא שירת בצה"ל עד לתאריך הזה.

רשימת התעודות ו / או פרטים הדרושים לגבי המבקש

 1. תעודת לידה מפולין
 2. תעודת נישואין (מפולין או ממקום אחר)
 3. תעודת שינוי שם (משפחה או פרטי) – במקרה ונעשה שינוי שם- הוצאה במשרד הפנים
 4. תעודה המעידה על אזרחות ישראלית – יש להזמין אותה ממשרד הפנים, התעודה ניתנת בתשלום אגרה בסך של 75 ש"ח.
 5. תעודה המעידה על שירות צבאי בצה"ל – רלוונטי לגבי גברים אשר עזבו את גבולות פולין לפני 19/01/1951
 6. תמצית רישום ממרשם האוכלוסין (משרד הפנים)
 7. צילום דרכון ישראלי בתוקף (אם יש הארכה, לצלם גם את דף הארכה)
 8. תמונת פספורט

הערות כלליות:

 1. בהתאם לחוק האזרחות החדש (בפולין) שנכנס לתוקף ביום 15/08/2012 זכותם של צאצאי ילידי פולין שנפטרו לבקש אישור אזרחות פולנית, מוגבל לשני דורות (נכדים של יוצאי פולין). חייבים להגיש בו זמנית בקשה לאישור האזרחות של ההורה ו / או הורה ההורה שנפטרו ושל המבקש עצמו
 2. תעודת לידה ו / או נישואין מפולין (משרדנו ידאג לחיפוש התעודה והוצאתה אם אינה נמצאת בידי המבקש)
 3. היה ויליד פולין עזב את פולין בהיותו קטין, יש להמציא את התעודות המפורטות להלן גם לגבי הורה (אב) עמו הוא עלה ארצה
 4. לגבי אלו שעלו ארצה לפני 19/01/1951 ומלאו להם 18 שנה, ניתן לבקש אזרחות פולנית רק בתנאי שלא שירת בצה"ל בשנים 1948 ועד 19/01/1951.
 5. א. רשימת התעודות ו / או פרטים לגבי ההורה שנפטרו

(1) תעודת לידה מפולין

(2) תעודת נישואין

(3) תעודת שינוי שם – במקרה שההורה שנפטר שינה/תה את שמו/ה (משפחה או פרטי)

(4) תעודה המעידה על אזרחות ישראלית – יש להזמין אותה ממשרד הפנים (אגרה של 75 ₪)

(5) תעודה המעידה על שירות צבאי בצה"ל – רלוונטי לגבי גברים אשר עזבו את גבולות פולין לפני 19/01/1951

ב.  רשימת התעודות ו / או פרטים לגבי המבקש עצמו

(1) תעודת לידה, בה צריך להופיע שם הנעורים של האם – 2 עותקים מקוריים (משרד הפנים)

(2) תמצית רישום ממרשם האוכלוסין (משרד הפנים)

(3) תעודת נישואין ברבנות (נא להוציא עותק מאושר – לא צילום).  במקרה של מי שנישא יותר מפעם אחת, את כל תעודות הנישואין.

(4) תעודה המעידה על אזרחות ישראלית – עלות 75 ש"ח (משרד הפנים)

(5) תעודת שינוי שם – אם נעשה שינוי שם משפחה ו/או פרטי שלא עקב נישואין (משרד הפנים)

(6) צילום דרכון ישראלי בתוקף – לצלם דף הארכת תוקף אם יש כזה

(7) תמונת פספורט

להלן רשימת המסמכים

 • אישור האזרחות הפולנית של אבא / אמא
 • תעודת לידה – בה צריך להופיע שם הנעורים של האם – (הוצאה במשרד הפנים)
 • תמצית רישום ממרשם האוכלוסין (הוצאה במשרד הפנים)
 • תעודת נישואין (הוצאה ברבנות, נא להוציא עותק מאושר ולא צילום). במקרה של מי שנישא יותר מפעם אחת, את כל תעודות הנישואין
 • תעודה המעידה על אזרחות ישראלית – (הוצאה במשרד הפנים, אגרה בסך של 75 ₪)
 • תעודת שינוי שם – במידה ונעשה שינוי שם שלא עקב הנישואין (הוצאה במשרד הפנים)
 • תעודת נישואין של ההורים (מפולין או מישראל לפי עניין)
 1. צילום דרכון ישראלי בתוקף – לצלם הארכת תוקף אם יש כזה
 2. תמונת פספורט