שינויים אחרונים בחוק החברות בפולין

חוק החברות בפולין
חוק החברות בפולין

בשנת 2021 נכנסו לתוקפן בפולין הוראות חדשות של חוק החברות וחוק מס חברות.

שני שינויים חשובים ורלוונטיים למשקיעים ישראלים בפולין:

  1. ניתן לפתוח ולרשום סוג חדש של חברה בערבון מוגבל – PSA חברת מניות פשוטה

PSA זה סוג חדש של חברה בערבון מוגבל, מין שילוב של חברת מניות S.A וחברה בערבון מוגבל פרטית (sp.z o.o  ) בדומה ל sp.zo.o  לא ניתן להציג מניות של PSA לציבור אך בהחלט אפרש ליצור סוגים שונים של מניות, ללא הגבלה במספר המניות המוחזקות על ידי כל בעל מניות (בחברה פרטית כל עוד בעל מניות יכול להחזיק ביור ממניה אחת כל המניות חייבות להיות מאותו סוג). ניתן להנפיק מראש מניות שונות כגון מניות בכורה, מניות הנהלה וכיו"ב וללא דרישה להון התחלתי של 100,000 זוטי להמתין עם חלוקתן לבעלי מניות נוספים. השינוי נועד בעיקר לחברלמענן של חברות סטרט אפ -יזמים אשר אין בידם הון התחלטי ומעוניינים לצרף לדיצם משקיעים פסיבים וגם עובדים וצוותי פיתוח.

חשוב לציין כי בניגוד לשאר סוגי חברות הון מניות יכול להיות מכוסה בכסף, נכסים וגם בעבודה ושרותיים אישיים, – יהון אנשי. חסמים רבים הקיימים ב חברות מניוה ת רגילה הוסרו ובעצם השינוי העקחוברת רישום ספר בעלי מניות על ידי גורם זר (נוטריון ציבורי או בעל רישימוסמך אחר הם המכשול הביורוקרטי היחידי  בניהול החברה לעומת חברה פרטית בערבון מוגבל.

  1. שינוי שיטת מיסוי של חברת שותפיםspolka komandytowa

חברה ששמה בפולנית spólka komandytowa היא למעשה שותפות רשומה עם שותף מוביל כאשר אחריותו של שותף מוביל אינה מוגבלת (חברת שותפים) ואחריותם של שאר השותפים (שותפים פסיביים) מוגבלת עד גובה השקעתם בחברה, איבדה את יתרונה המיסוי שבגללה היתתה לפתרון הפופולרי ומעודף עבור משקיעים. עד סוף שנת המס 2020 חברת שותפים מבחינת מס הכנסה הייתה "חברה שקופה", החברה לא שילמה מס חברות, אלא שותפיה שילמו מס הכנסה באופן ישיר, לפי חלקם ברווחי החברה. מיסוי ישיר (בשיעור של 19% לינארי או לפי מדרגות מס אישי) חסכו לשותפים מס נוסף המקביל למס על דיבידנד בחברות בערבון מוגבל (כך פרטית כמו חברת מניות).

החל מ- 1.01.2021 חברת שותפים חייבת במס חברות כמו שאר חברות (19% או 9% עם מחזור שלה, כולל מע"מ אינו עולה מעל 2 מיליון יורו), והשותפים ישלמו מס על רווחיהם שקיבלו מהחברה. בהתאם לשינוי בחוק מס הכנסה שותפים יהיו זכאים להקטנת מס אישי שלהם ב 50% על רווחיהם מהחברה אך רק עד גובה של 60,000 זלוטי.

החוק מאפשר דחית תחילת המיסוי החדש עד 1.05.2021 ונותן לחברות שותפים זמן לשינוים מבניים, הפיכתם מחברת שותפות לחברה בערבון מוגבל או החלפת שותף מובילים.