חוות דעת משפטיות ודיני מכרזים

חוות דעת משפטיות ודיני מכרזים

מתן חוות דעת בתחומים שונים של המשפט האזרחי, ישראלי ופולני, משפט בינלאומי פרטי, חוות דעת והכנת מסמכים למשתתפים במכרזים בפולין.
צרו קשר