ייעוץ משפטי למעוניינים להשקיע בפולין או לקנות דירה בפולין

ייעוץ משפטי למעוניינים להשקיע בפולין או לקנות דירה בפולין

ייעוץ משפטי למעוניינים להשקיע בפולין או לקנות דירה בפולין

בטרם כניסתה של פולין לאיחוד האירופי בשנת 2004 רכישת מקרקעין על ידי זרים הייתה נתונה למגבלות שהוטלו בחוק ( חוק רכישת 1920 םדדדן

עם הצטרפותה של פולין לאיחוד האירופי, החסמים הוסרו בהדרגה כמעט לחלוטין, למעט רכישת קרקעות חקלאיות, שאפשרות ככםםבמאבמא 2016 2016 2016 2016 תמשא 2016 2016 2016 2016 2016 ממ

אזרחי מדינות האיחוד האירופי ו / או חברות שבבעלותם, נהנים היום מחופש מוחלט ברכישת נדל"ן שאינו חקלאי בפולין.

אזרחי מדינות שאינן חברות באיחוד האירופי וביניהם ישראלים, לא יכולים באופן פרטי לרכוש בפולין נכסי דלא ניידיאלא בהיתשעלהנ

אזרח זר יכול ללא היתר, לרכוש דירת מגורים וזאת ללא קשר אם היא נרכשת לשימוש עצמי או להשקעה.

חברה שהינה מאוגדת ומקום מושבה בפולין או באחת המדינות של האיחודהאירופי יכולה לרכוש מקרקעין ללא היתר בתנאי שהנכס נרכש לצורך פעי.

לכן, לשם רכישת מקרקעין בפולין על ידי ישראלים, מספיק להקים חברה מקומית (פולנית) שבבעלות ללא שראלים (אין צורך לצרף שותף פולני) שבין מטרותיה הסטטוטוריות רכישת נדל"ן. חברה כזויכולה, היתר וללא מגבלה, לרכוש מקרקעין מכל סוג: מגרשים לבניה, מבנים, שטחי מגורים או שטחי מסחר.

קראו כאן כתבה מאתר כלכליסט עם עו"ד מריולה האוול-טוקר אודות השקעה בפולין

צרו קשר 🠆