כיצד ניתן לנהל פעילות עסקית בפולין

כיצד ניתן לנהל פעילות עסקית בפולין

יחידים וחברות מישראל יכולים לנהל את פעילותם העסקית בפולין, בכל תחום, באמצעות חברה שתאוגד בפולין על פי החוק הפולני ומקוםו

אין הגבלה כלשהי בנוגע להרכב בעלי המניות בחברה. החברה יכולה להיות מוחזקת על ידי יחידים בעלי אזרחות זרה, ו / או חברות זרות ב 100%, אין חובה לצרף בעל מניות / שותף פולני. רק חברה שהינה מוחזקת ב 100% על ידי חברה אחרת לא יכולה להחזיק ב 100% מהמניות בחברה פולנית.

הון מניות מינימלי בחברה פרטית בפולין הינו 5,000 זלוטי פולני בלבד.

לשם הרישום, חברה חייבת כתובת רשומה בפולין המוכח על ידי חוזה שכירות.

רישום חברה מתבצע בשלוש רשויות במקביל: רשם החברות המקומי, הלשכה לסטטיסטיקה ורשויות המס ולאחר השלמת תהליך הרישום, ניתנים רלחבהמספמספמספמספמספררז

יש לציין כי בפולין, כמו בשאר מדינות אירופה, קיימות מספר אפשרויות של התאגדות: חברה פרטית, חברה ציבורית (מוגבלת במניות) חברה עם שותף מוביל ושותפים בערבון מוגבל, חברה עם שותף מוביל ושותפים מוגבלת במניות. בחירת סוג ההתאגדות תלויה באופן הפעילות המתוכננת והיחסים בין השותפים / בעלי המניות.

עלויות הקמת חברה בפולין וניהולה השוטף אינן גבוהות

מס חברות בפולין - 19%

מס דיבידנד בפולין - 19% בתשלום דיבידנד ליחידים, חברה חייבת בניכוי מס במקור.

בין פולין לישראל קיימת אמנה למניעת כפל מס מס שמשולם בפולין הינו בר קיזוז ממס המתחייב בישראל.

לקריאה אודות מניעת כפל מס - לחץ כאן

צרו קשר 🠆