מסמכים נוטריונים לשימוש בחו״ל – אפוסטיל

מסמכים ותעודות ציבוריות המיועדים לשימוש במדינה זרה דורשים אימות על פי דין.  גם פולין וגם ישראל הן מדינות החתומות על אמנת האג – 1961, לכן חובה לקבל אישור למסמכים ו/או תעודות שאמורים להיות מועברים לפולין, אישור הניתן על ידי משרד החוץ הישראלי, באמצעות אישור "APOSTILLE " .

תעודות אשר הוצאו על ידי משרד הפנים בישראל (כגון תעודת פטירה או תעודת לידה) יאומתו ישירות במשרד החוץ בירושלים, אולם תעודת נישואין יש צורך לאשר תחילה במשרד הדתות ורק לאחר מכן במשרד החוץ.

אישורים נוטריוניים למיניהם (כגון אימות חתימה, אישור העתק, אישור תרגום) המיועדים לשימוש בחו"ל, חייבים לקבל גם הם אישור APOSTILLE. במקרה זה האישור ניתן על ידי בית המשפט באזור בו נמצא משרד הנוטריון. חתימתו וחותם הנוטריון מאושרים לפי דוגמתם המופקדת במשרד המשפטים.