אישור תרגום בעברית, אנגלית, פולנית

משרדנו מבצע תרגום ואימות נכונות תרגום של מסמכים לשפות פולנית, עברית ואנגלית.

לפי אמנת האג – תעודה ציבורית, פסק דין וכיו"ב המיועדים לשימוש במדינה אחרת חייבים להיות מאומתים על ידי אישור "apostille " הניתן על ידי משרד החוץ.

בישראל רק נוטריון אשר דובר את השפות הרלוונטיות רשאי לאמת נכונות תרגום של מסמך. אין להשתמש בישראל בתרגום שאושר בחו"ל או על ידי כל גורם אחר.