אימות חתימה

חתימת מסמכים שונים כגון יפוי כח, אישור היותו בחיים, הסכם ממון, הצהרה – לשם תוקפם דרוש אימות על ידי נוטריון.

אימות כולל זיהוי החותם, וידוא שהחותם מבין משמעות הפעולה ובמקרה של אדם החותם בשם תאגיד או אחר – הוכחת סמכותו לחתום.

בישראל ניתן גם לערוך מסמכים נוטריונים שמיועדים לשימוש בחו"ל, שלפי דין אותה המדינה חתימתם חייבת להיות מאומתת על ידי נוטריון.

משרדנו מכין ועורך מסמכים משפטיים בשפה הפולנית, האנגלית והעברית המיועדים לשימוש בפולין: יפוי כח לביצוע כל פעולה משפטית לרבות פעולות במקרקעין, הסכמי העברת מניות בחברות פולניות ועוד.

אימות חתימה נוטריוני המיועד לשימוש בחו"ל, חייב לקבל אישור APOSTILLE לפי אמנת האג.