מיסוי מקרקעין

מיסוי מקרקעין בפולין, שלא כמו בישראל, אינו שונה ממיסוי רווחים אחרים, הן ליחידים והם לתאגידים.

מס על רווח ממכירת מקרקעין על ידי יחיד הינו בשיעור קבוע של 19%. רווח שיתקבל ממכירת הנכס על ידי חברה מצטבר לכל רווחי החברה וישולם בגינו מס חברות בשיעור הרגיל (19% או 9%, בהתאם להיקף הכנסות החברה).

רוכש מקרקעין חייב בתשלום "מס פעולה" בשיעור של 2% ממחיר המכירה. אם העסקה חייבת במע"מ יחול לגביה פטור ממס הפעולה.

מע"מ החל על עסקאות במקרקעין, ככל שעסקה חייבת במע"מ, הינו 23% למעט דירות מגורים – לגביהן המע"מ הינו 8%.

ככל ומדובר ברכישת נדל"ן בפולין יש לקחת בחשבון את עניין המיסוי. נושא המע"מ על עסקאות נדל"ן הינו מורכב, ועל כן לקוחותינו נהנים מליווי צמוד מצוות המשרד.

מעוניינים בפרטים נוספים בנושא מע"מ על עסקאות במקרקעין  – קרא עוד…