מיסוי חברות בפולין

שיעור מס חברות בפולין עומד על 19%. חברות הנחשבות כ"עסק קטן" או כאלו שרק החלו את פעילותן, נהנות משיעור מס מופחת9% בלבד. "עסק קטן" – עסק שהיקף הכנסותיו ברוטו (כולל מע"מ על עסקאות) אינו עולה מעל 2 מיליון יורו בשנה (נכון לינואר 2020).

מס על דיבידנד עומד גם הוא על  19%.  בתשלום דיבידנד לבעלי מניות שהינם יחידים, המס על דיבידנד מנוקה במקור על ידי החברה.

בין פולין לישראל קיימת אמנה למניעת כפל מס .מס שמשולם בפולין הינו בר קיזוז מהמס המתחייב בישראל.

משרדנו עובד יחד עם משרדי רואי חשבון ויועצי מס המתמחים במיסוי בינלאומי ומעניקים ללקוחותינו כל שירותי ראיית חשבון וניהול ספרים.