חוזים מסחריים

על מנת להבטיח ביצוע של עסקה מסחרית כלשהי, בפרט עסקה עם גורם עסקי בחו"ל, יש צורך בקבלת יעוץ משפטי ולווי מקצועי לפני כריתת ההסכם המסחרי. חשוב לבדוק תחילה איזה חוק יחול על ההסכם, מה הן הוראות ואמנות החוק הבינלאומי וכיצד להבטיח את אכיפת ההסכם במקרה של הפרתו. בכל חוזה מסחרי חשובה ביותר בחירה נכונה של   פורום לבירור סכסוכים בין הצדדים וברירת הדין – וכמובן עיגונם בהוראות החוזה.

משרדנו מתמחה בהכנה ובדיקה של חוזים מסחריים לסוגיהם בין גורמים פולנים וישראלים: יבוא – יצוא, מתן שירותים (פרויקטים לביצוע עבודות), הסכם שותפים ומייסדים כיו"ב.

משרדנו מלווה את תהליך המו"מ ואת הכנת החוזה עד לכריכתו.