פירוק שיתוף במקרקעין

לעתים נכס שהתקבל בירושה או במתנה, או שנרכש במסגרת עסקה משותפת אקראית הופך לשותפים אנשים שלאו דווקא רוצים להיות שותפים – מצב זה לא תמיד נוח ורצוי.
אנו מייעצים ומסייעים ללקוחתו בפירוק שיתוף במקרקעין, הן במסגרת הסכם פירוק שיתוף במקרקעין או הסכם חלוקת עזבון והן ידי קבלת צו של בית המשפט המורה על פירוק שיתוף במקרקעין.
אנו מלווים את לקוחותינו בתהליך תכנון המיסוי בעת חלוקת הנכס או מכירתו לאחד מהשותפים. נושא מיסוי המקרקעין הינו חשוב ומשמעותי בעסקת החלוקה המתבצעת, וכן משפיע על עסקאות מכר ורכישה עתידיות.