סוגיות במשפט אזרחי מסחרי

משרדנו נותן חוות דעת פרטיות לפי הדין הפולני בתחום המשפט האזרחי-מסחרי. סוגיות משפטיות שונות עומדות לעיתים במחלוקת בין הצדדים ולעיתים לשם הכרעה בהן נדרשת חוות דעת בתחום הדין הזר. במקרים רבים בוחרים צדדים וקובעים בהוראת חוזה עליו חתמו איזה דין יחול על החוזה. לא תמיד ברירת הדין הזר הולכת יחד עם ברירת הפורום ולכן במקרים רבים בית משפט בישראל דן ומכריע לפי דין של מדינה אחרת ונזקק לחוות דעת מומחה לדין הזר.