חוק ירושה

הואיל ולפי הוראות הדין הבינלאומי הפרטי בישראל על הירושה חל דין מקום מושבו האחרון של המוריש, הרי שלהוכחת הדין הזר החל על העזבון נדרשת חוות דעת מומחה. אנחנו נותנים חוות דעת משפטיות לפי הדין הפולני בתום דיני ירושה ובכלל זה בעניין יורשים על פי דין, תוקף הצוואה ועוד.