התרת נישואין

בני זוג שאחד מהם אינו יהודי ולבית דין רבני אין סמכות לפסוק בדבר גרושין, רשאים לפנות לבית משפט לענייני משפחה ולבקש התרת נישואין. בית המשפט יזדקק לחוות דעת מומחה לעניין הדין הזר החל על הנישואין.