צו ירושה של תושב חוץ בישראל

תושב חוץ שנפטר והשאיר את עזבונו, כולו או חלקו, בישראל – יידרשו יורשיו להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה בישראל, גם אם הוצא כבר הצו במדינה אחרת.

יש לזכור כי בכל מקרה לא ניתן לאכוף בישראל צו ירושה ו/או צו קיום צוואה שניתן במדינה אחרת, גם אם העזבון כולל נכסי דלא ניידי המצויים בישראל וגם אם הוא כולל רק כספים או כל נכס אחר.

לפי הוראות הדין הבינלאומי הפרטי בישראל, על הירושה חל דין מקום מושבו האחרון של המוריש ולהוכחת הדין הזר נדרשת חוות דעת מומחה לדין זר אותה יש לצרף לבקשה למתן הצו.  כאשר מדובר בצו ירושה או צו קיום צוואה של תושב חוץ הסמכות תיתנן לבית משפט לענייני משפחה ולא לרשם לענייני ירושה. הבקשה למתן הצו מוגשת אומנם לרשם לענייני ירושה אבל היא מעוברת על ידי הרשם לבית משפט לענייני משפחה.

למשרדנו ניסיון רב בניהול תיקי עזבון מורכבים, הן של ישראלים שהורישו את נכסיהם לקרובים בפולין והן של תושבי חוץ אשר השאירו נכסים בישראל.