צו ירושה בפולין

לבית המשפט בפולין נתונה סמכות בלעדית לתת צו ירושה לגבי נכסי דלא ניידי הנמצאים בפולין. לכן, יורשים של תושב חוץ אשר השאיר בפולין נכס יצטרכו לקבל מבית המשפט הפולני צו ירושה גם אם ניתן צו ירושה במדינה אחרת. באשר לכספים, מטלטלין ושאר הזכויות, ניתן לממש אותם על פי צו ירושה שניתן במדינה אחרת כפוף לאישורו או אכיפתו בפולין.

לפי הוראות הדין הבינלאומי הפרטי בפולין (הוראות הדין הבינלאומי – בהתאם לדירקטיבת האיחוד האירופאי 650/2012 מיום 4.07.2012) החל מיום 17.08.2015 על הירושה חל דין מקום מושבו האחרון של המוריש. לגבי אלו שנפטרו לפני תאריך 17.08.2015  חל דין מדינת נתינותם בעת מותם.

משרדנו מנהל עבור לקוחותינו תיקי עזבון בפולין, רושם נכסים על שם היורשים ומטפל בנושא מס עזבון.