עריכת צוואה

כאשר ברצונו של אדם לקבוע ש"אחרי 120" רכושו יחולק באופן שונה מאשר קובעות הוראות החוק – עליו לערוך צוואה. חשוב לדעת כי צוואה יש לקיים בכל מדינה בה נמצאים נכסי עזבון, לכן מי שמותיר נכסים  בארץ ובחו"ל עליו להקפיד שצוואתו תתאים להוראת הדין הבינלאומי. משרדנו מתמחה בעריכת צוואות אשר עונות לדרישות הדין הבינלאומי, לוקחות בחשבון הוראות ספציפיות של הדין החל על העזבון, הן הדין הישראלי לגבי רכוש שנמצא בישראל והן הדין הפולני לגבי רכוש שנמצא בפולין. ניתן לערוך צוואה בשפה העברית, הפולנית והאנגלית.