מיסוי עזבון

בישראל אין מס ירושה, אבל בכל מקרה בו בעזבון נכלל נכס דלא ניידי (דירת מגורים, מגרש) יש לתכנן את חלוקת נכסי העזבון באופן שיקטין את החבות במס של היורשים.

בפולין, קבלת עזבון חייבת במס ששיעורו משתנה בהתאם לקרבה בין מוריש ליורש (7%, 13%,19%). לגבי עיזבונות של אנשים שנפטרו אחרי תאריך 1.1.2008 יורשים מדרגה הראשונה (בן זוג, צאצאים, הורים, אחים) הינם פטורים ממס עזבון בתנאי שהם בעלי אזרחות או תושבים של פולין או אחת ממדינות האיחוד האירופאי.