דרכון פולני לקטין

על פי חוק האזרחות (הפולני) מיום 15.08.2012 אזרחותם של ילדים קטינים נקבעת באופן אוטומטי לפי אזרחות הוריהם. אחרי קבלת אישור האזרחות יש לרשום ולהנפיק בפולין את תעודת הלידה של הילד ותעודת נישואין של הורים.

משרדנו מסייע ברישום והנפקת התעודות במשרד לרישום האוכלוסין בפולין (USC).

 לקטינים שנולדו אחרי 15.08.2012 אין צורך להוציא אישור אזרחותיש רק לרשום ולהנפיק בפולין את תעודת הלידה של הילד ותעודת הנישואין של ההורים.

 בקשה להוצאת דרכון פולני לקטין ניתן להגיש אך ורק בקונסוליה הפולנית בתל אביב בנוכחות שני ההורים והקטין.

ניתן לתאם מועד ביקור בקונסוליה באתר השגרירות הפולנית בקישור הבא:

https://www.gov.pl/web/israel/how-to-make-an-appointment-in-the-consulate

לפגישה יש להביא :

 • אישור אזרחות
 • תעודת לידה של הקטין שנרשמה בפולין
 • תעודת נישואין של ההורים שנרשמה בפולין
 • טופס בקשה לדרכון
 • דרכונים ישראלים של ההורים ושל הקטין בתוקף
 • 2 תמונות פספורט

הגשת הבקשה לקטינים, ילידי ישראל, שבידי הוריהם אישור אזרחות פולנית ("דור שני")

להלן רשימת המסמכים

 • אישור האזרחות הפולנית של אבא / אמא
 • תעודת לידה – בה צריך להופיע שם הנעורים של האם – (הוצאה במשרד הפנים)
 • תמצית רישום ממרשם האוכלוסין (הוצאה במשרד הפנים)
 • תעודה המעידה על אזרחות ישראלית (הוצאה במשרד הפנים, אגרה בסך של 75 ₪)
 • תעודת נישואין של ההורים
 • צילום דרכון ישראלי בתוקף
 • הסכמת ההורים
 • תמונת פספורט