הגבלות ברכישת מקרקעין בפולין על ידי זרים

הגבלות ברכישת מקרקעין בפולין על ידי זרים
הגבלות ברכישת מקרקעין בפולין על ידי זרים

נדל"ן בפולין.

על רכישת מקרקעין על ידי אזרחים אינם פולנים חלות הוראות חוק " רכישת מקרקעין על ידי אזרחים זרים משנת 1920. חוק ישן שתוקן ושונה במשך מאה שנים אבל עדיין הוא יש לו חשיבות גדולה.

אזרחי מדינות האיחוד האירופי ו/או חברות שבבעלותם, כמו הפולנים נהנים היום מחופש מוחלט ברכישת נדל"ן למעט קרקע חקלאית.

אזרחי מדינה שאינה חברה באיחוד האירופי – "אזרחים זרים" – וביניהם ישראלים יכולים לרכוש נדל"ן בפולין באופן פרטי רק בכפוף לקבלת היתר משר הפנים או באמצעות חברה מקומית.

אזרח זר יכול ללא היתר, לרכוש דירת מגורים וזאת ללא קשר אם היא נרכשת לשימוש עצמי או להשקעה.

חברה שמקום מושבה בפולין או באחת המדינות של האיחוד האירופי יכולה לרכוש מקרקעין בפולין ללא היתר.

לכן, לשם רכישת מקרקעין בפולין על ידי ישראלים, מספיק להקים חברה מקומית (פולנית) בבעלותם שבין מטרותיה הסטטוטוריות רכישת נדל"ן. אין צורך לצרף שותף פולני. חברה כזו יכולה, ללא  היתר וללא מגבלה לרכוש מקרקעין מכל סוג: מגרשים לבניה, מבנים, שטחי מגורים או שטחי מסחר.

חשוב לציין כי ההגבלות חלות גם על רכישת מניות בחברה שבבעלותה נכסי דלא ניידי למעט דירות מגורים. אזרחים זרים אינם יכולים ללא היתר, לרכוש רוב מניות בחברה פולנית (הרוב שנותן שליטה באסיפה כללית וזכות למינוי דירקטוריון). רכישת מניות על ידי "הזרים" מותרת כל עוד החברה נשארת בשליטה של אזרחים פולנים. כמו כן, בעלי המניות בחברה שנשלטת על ידי "זרים" יכולים לרכוש מניות בינם לבין עצמם ללא היתר.

סוגית הגבלות ברכישת נכסי דלא ניידי על ידי זרים על פי הדין הפולני הינה מורכבת ויש לה חשיבות רבה בכל עסקה במקרקעין או במניות שמבוצעת על ידי גורמים זרים. צריך לזכור כי רכישה בניגוד להוראת החוק הינה  בטלה, דהיינו גם אם חתמתם על חוזה וגם אם נרשמתם כבעלי קרקע או בעלי מניות אך הרכישה הייתה מנוגדת להוראות חוק – לא רכשתם, זכות הבעלות נותרה בידי המוכר ובכל עת בעתיד ניתן לשנות את הרישום.