ביטוח סוציאלי בין מדינת ישראל ובין הרפובליקה של פולין

אמנה- פולין ישראל Treaty - Poland Israel

ביטוח סוציאלי בין מדינת ישראל ובין הרפובליקה של פולין  (קשרי חוץ לאמנות בינלאומיות).

הינכם זכאים לתשלום מאת ביטוח לאומי (קצבת שאירים, קצבת נכות, שאירים) ואתם שוקלים לעבור להתגורר בפולין?

חשוב לדעת!!

אם אתם עוברים לגור בפולין מגיע לכם זכויות ותשלום קצבאות (אזרח ותיק, שאירים, נכות, נפגעי עבודה, אימהות) מכח אמנה בדבר ביטוח סוציאלי בין מדינת ישראל ובין הרפובליקה של פולין אשר נחתמה בירושלים ונכנסה לתוקף מיום 01.05.2021.

הינכם זכאים לתשלום קצבאות נכות, אזרח ותיק גם מפולין וגם מישראל גם כאשר אתה מקבל קצבת נכות ו/או אזרח ותיק מישראל.

 זכאותך לקצבאות אלו בפולין לא תפגע.

הרפובליקה של פולין הינה אחת המדינות  שישראל חתמה איתה על אמנה לביטחון סוציאלי, ומכח האמנה תושבים ישראלים אשר מעוניינים לעבור להתגורר, לעבוד, לשהות לתקופה ממושכת בפולין נהנים מהמשך מתשלום קצבאות גם לאחר ששה חודשים הקבועים בחוק.

זאת ועוד,  אם עבדתם מספר שנים בפולין סביר להניח כי גם אתם מגיע לכם תשלום מביטוח לאומי בפולין 

 מדינה שעמה יש לישראל אמנה והייתם מאובטחים שם ו/או עבדתם כשכירים ובתלוש שכר שלם נוכה דמי ביטוח למוסד לביטוח סוציאלי באותה מדינה אתה רשאי לתבוע גם תשלום קצבאות ממדינת האמנה.

ליעוץ פרטי אפשר ליצור קשר עם משרדנו ולשמור על זכויות שלכם.