אכיפת פסק דין זר בישראל

אכיפת פסק דין זר בישראל

האם אתה רוצה לדעת מה הנוהל לאכיפת ולביצוע פסק דין של בית משפט זר בישראל? 
אילו מסמכים יש להציג בפני בית המשפט הישראלי?
אילו עלויות יש לקחת בחשבון?
האם יש צורך בלנקוט תחילה בפעולות אכיפה בהמדינה הזרה?

ננסה לענות בקצרה על שאלות אלה

התנאים לאכיפת פסק דין של בית משפט זר בישראל נקבעים בחוק אכיפת פסק דין הזר משנת 1958.

לפני תחילת הליך האכיפה של פסק דין זר בישראל, יש להכיר בו תחילה על ידי בית משפט ישראלי.

אין דרישה לאכיפה מוקדמת במדינה הזרה.

סמכות השיפוט של בית המשפט בישראל נקבעת על פי ערכו של נושא המחלוקת (הסכום שניתן על ידי בית המשפט הזר). עד סכום של 2,500,000 ש"ח, הסמכות מוקנית לבית המשפט לשלום (ערכאה ראשונה), ומעל סכום זה לבית המשפט המחוזי. הסמכות השיפוטית המקומית נקבעת על פי מקום מגוריו של החייב.

יש להגיש בקשה לבית המשפט המוסמך לאכיפת פסק הדין הזר, תוך ציון ערך הסכום שניתן על ידי פסק הדין בתוספת ריבית במטבע המקומי.

הבקשה חייבת, כמובן, להיות מלווה בעותק של פסק הדין הסופי (עם אימות "אפוסטיל") יחד עם תרגום לעברית. תרגום פסק הדין חייב להיות מאושר על ידי נוטריון ישראלי, תרגומים שאושרו על ידי מתרגמים מוסמכים במדינות זרות אינם מתקבלים.

הבקשה חייבת להיות נתמכת על ידי חוות דעת משפטית במשפט זר (המאשרת כי פסק הדין המוכר הונפק על ידי רשות שיפוטית מוסמכת במדינה הזרה ובהתאם לסמכות השיפוט העניינית והמקומית, לחוק הזר המקומי, והוא סופי וניתן לאכיפה, וכן כי פסקי הדין של בתי המשפט הישראליים בבית המשפט הזר זוכים גם להכרה) והצהרה של התובע באשר לנסיבות המצדיקות הכרה בפסק הדין.

לחייב יש זכות להתנגד להכרה בתוך 60 יום ממועד הגשת הבקשה. בית המשפט שוקל את הראיות ומחליט בישיבה פתוחה.

בית המשפט המקומי בוחן את הנסיבות המצדיקות הכרה בפסק הדין הזר, ולא הסבירות של החלטת בית המשפט הזר לגופו של המקרה.

אם מתקיים דיון ראייתי, נדרשת נוכחות המבקש בדיון ועדותו על הנסיבות המצדיקות את הבקשה.

על בסיס פסק דין מוכר, ניתן ליזום הליכי אכיפה בפני רשות האכיפה המקומית, שהיא מחלקה של בית המשפט, ולא פקיד בית משפט כמו במדינות זרות.

פעולות אכיפה נעשות על ידי עורך דין המייצג את הנושה. יש לשלם לבית המשפט עמלה בגין פעולות האכיפה שננקטו.

משרד עורכי הדין שלנו מטפל במקרים של מימוש פסקי דין זרים ובאכיפתם.

אנו מטפלים במקרים אלו באופן מקיף, ומספקים חוות דעת משפטיות על החוק הפולני ותרגומים נוטריוניים.

עלויות:

הליכים לאכיפת פסק דין זר- תעריף קבוע של בית משפט בבקשה לאכיפת  בפסק דין  1,179 ש"ח

תחילת הליכי אכיפה ע"י רשות האכיפה – 1% מהסכום של הזוכה בפסק דין

עלויות נוטריוניות של תרגום פסק הדין על פי התעריפים החלים דהיינו מספר המילים בטקסט.

התשלום של עורך הדין נקבע באופן אישי עם הלקוח